HV-06-027 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
3+
Ultra
Năng lực Sấm
3 : Khi nhân vật Chặn Bóng xuất hiện trên sân mình, nếu nhân vật này ở khu vực Đập Bóng và có từ 3 Ý Chí trở lên, được phép di chuyển nhân vật này đến khu vực Chặn Bóng để tự +2 điểm Chặn.

Mô tả

Bởi vì tớ chính là chủ công của Nekoma.