HV-05-013 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực Hỗ Trợ
Khi "Kozume Kenma" xuất hiện và nằm trên nhân vật này, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Anh nói gì thế?!