HV-05-012 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
1
0
3
3
Rare
Năng lực

Mô tả