HV-05-011 - Haiba Lev

Haiba Lev
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 10
Vị trí Chặn giữa Độ hiếm Super
Chỉ số
4
0
1
2
Super
Năng lực

Mô tả