HV-07-048 - Hai đứa cứ chơi cho thỏa sức đi.

Hai đứa cứ chơi cho thỏa sức đi.
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
+2 điểm Đỡ cho nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật Đỡ Bóng này là "Sawamura Daichi", được phép đặt 2 quân từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" và 1 quân "Kageyama Tobio" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Hai đứa cứ chơi cho thỏa sức đi.