HV-11-017 - Goshiki Tsutomu

Goshiki Tsutomu
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
1
Super
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng từ trên tay, nếu có từ 3 Ý Chí trở lên, đặt 2 quân trên cùng bộ cờ đối phương vào khu vực Loại Bỏ. Nếu trong 2 quân đó có quân Hành Động, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Đỡ Bóng với điểm Đỡ gốc từ 4 trở lên.

Mô tả

Chỗ hẹp như vậy mà vẫn đập bóng thẳng được!!