HV-10-022 - Goshiki Tsutomu

Goshiki Tsutomu
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả

Vâng!