HV-10-021 - Goshiki Tsutomu

Goshiki Tsutomu
Đội bóng Shiratorizawa Khối Lớp 10
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
1
0
3
0
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Giao Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để đặt 2 quân trên cùng bộ cờ đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả

Chỉ cần dùng sức đập nát họ là xong.