HV-05-019 - Giây phút tuyệt vọng

Giây phút tuyệt vọng
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép chọn tối đa 1 quân "Răắcc" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay, xáo lại bộ cờ. Kể cho đối phương nghe câu chuyện đau lòng xảy ra gần đây, nếu được đối phương thông cảm thì rút thêm 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Giây phút tuyệt vọng