HV-04-036 - Gật

Gật
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Được phép khen "Chị Kiyoko hôm nay cũng rất xinh!!" để chọn tổng cộng tối đa 2 quân "Cả đội kì vọng vào em đấy." hoặc quân "...Mọi người cố lên nhé." từ bộ cờ (được phép chọn 2 quân giống nhau), cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả