HV-07-031 - Futamata Takeharu

Futamata Takeharu
Đội bóng Jozenji Khối Lớp 11
Vị trí Chuyền 2 Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
1+
3
0
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng, được phép đặt 3 quân trên cùng từ bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ. Nếu trong những quân đó có quân Hành Động thì tự +1 điểm Chuyền.

Mô tả

Tên khốn này!