HV-05-047 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để chọn tối đa 1 quân "Cái tên bức tường thép vứt đi cho xong!!" từ bộ cờ, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Hàng phòng ngự trải dài.