HV-04-021 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
0
0
3
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, nếu nhân vật Đỡ Bóng và nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình là nhân vật trường Công nghệ Date thì ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được sử dụng quân Hành Động ở giai đoạn Đập Bóng.

Mô tả