HV-03-028 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này và "Aone Takanobu" cùng xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng từ trên tay, ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đỡ Bóng của đối phương bị -1 điểm Đỡ khi ra sân.

Mô tả