HV-02-045 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả