HV-10-057 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
3
3
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Công nghệ Date từ bộ cờ vào khu vực Loại Bỏ. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Kì vậy, sao hổng rầu rĩ hơn chút nữa?