HV-09-026 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
0
0
3
3+
Ultra
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Chặn Bóng, nếu khu vực Loại Bỏ có từ 6 quân Nhân Vật trường Công Nghệ Date trở lên, tự +1 điểm Chặn. Ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa nhân vật Li ra khu vực Đỡ Bóng.

Mô tả

Tất cả kết thúc