HV-08-018 - Futakuchi Kenji

Futakuchi Kenji
Đội bóng Công nghệ Date Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
2+
3
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng hoặc Đỡ Bóng, được phép đặt tối đa 2 quân trên cùng bộ cờ của mình vào khu vực Loại Bỏ. Nếu trong những quân đó có quân Nhân Vật trường Công Nghê Date thì tự +2 điểm Đập hoặc Chặn.

Mô tả

Một khi đã đứng trên sân đấu thì chẳng còn nghĩa lý gì sất.