HV-05-009 - Fukunaga Shohei

Fukunaga Shohei
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
1
0
Normal
Năng lực Ý Chí
2 : Khi nhân vật này là nhân vật Đỡ Bóng và nhân vật "Kozume Kenma" xuất hiện ở khu vực Chuyền Bóng trên sân mình, được phép sử dụng 2 Ý Chí của nhân vật này để +1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng.

Mô tả