HV-02-039 - Fukunaga Shohei

Fukunaga Shohei
Đội bóng Nekoma Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
0
0
Normal
Năng lực Ý Chí
Trên sân mình, khi nhân vật này đang ở khu vực Đỡ Bóng, nếu xuất hiện "Kozume Kenma" ở khu vực Chuyền Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí của nhân vật này để tấn công từ hàng sau. (Chuyển nhân vật này từ khu vực Đỡ Bóng sang khu vực Đập Bóng và kết thúc lượt. Ở lượt tiếp theo, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng và chỉ Đỡ Bóng thành công nếu điểm Đỡ lớn hơn hoặc bằng 4).

Mô tả