HV-04-026 - Ennoshita & Kinoshita & Narita

Ennoshita & Kinoshita & Narita
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
3
2
Rare
Năng lực
Khi nhân vật này ra sân, được phép chọn tên quân này là "Ennoshita Chikara" hoặc "Kinoshita Hisashi" hoặc "Narita Kazuhito".

Mô tả