HVD-01-008 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
2
0
2
2
Starter Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này vào khu vực Loại Bỏ) : +2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi quân cờ còn nằm trên tay.

Mô tả

Câu hỏi 1: Tôi có thể sử dụng bao nhiêu quân cờ mã HVD-01-008 “Ennoshita Chikara” trong Bước chính?

Trả lời: Bạn có thể sử dụng bao nhiêu quân cờ mã HVD-01-008 “Ennoshita Chikara” trong Bước chính tùy thích.