HV-04-010 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
2
0
2
2
Normal
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ): +1 điểm Đập cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Sau đó không được kích hoạt năng lực [=Kích hoạt] của "Ennoshita Chikara" ở lượt này nữa.

Mô tả