HV-02-014 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
1
0
3
1
Normal
Năng lực Ý Chí
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép sử dụng 3 Ý Chí để thu hồi lên tay tối đa 1 quân "Kinoshita Hisashi" và 1 quân "Narita Kazuhito" từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả