HV-01-032 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
2
0
2
2
Rare
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân cờ này vào khu vực Loại Bỏ) : +2 điểm Đỡ hoặc Chặn cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình. Năng lực này chỉ có thể kích hoạt khi quân cờ còn nằm trên tay.

Mô tả

Câu 1: Năng lực của nhân vật này có thể kích hoạt lúc nào?

Trả lời: Có thể kích hoạt năng lực của nhân vật này trong Bước chính của lượt mình.