HV-11-053 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Rare
Chỉ số
0
0
0
0
Rare
Năng lực Kích Hoạt
(Đặt quân này từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ) : Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, ở lượt tiếp theo của đối phương, nếu đối phương đưa ra nhân vật Đập Bóng trùng tên với nhân vật Đập Bóng đang có sẵn trên sân đối phương thì không được phép kích hoạt năng lực của nhân vật đó.

Mô tả

Cảm giác đau đớn sau khi trốn chạy