HV-09-010 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Super
Chỉ số
2
0
3
2
Super
Năng lực
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đập Bóng, được phép đặt 1 quân trên tay vào khu vực Loại Bỏ để thu hồi tối đa 1 quân "Kinoshita Hisashi" và 1 quân "Narita Kazuhito" từ khu vực Loại Bỏ lên tay.

Mô tả

Nếu chạy trốn chắc chắn nó sẽ cảm thấy hối hận hơn nhiều.