HV-08-010 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Ultra
Chỉ số
3+
0
3
0
Ultra
Năng lực Sấm
Khi nhân vật này xuất hiện ở khu vực Đỡ Bóng từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì được phép đặt 1 quân Nhân Vật trường Karasuno từ trên tay vào khu vực Loại Bỏ để tự +4 điểm Đỡ.

Mô tả

Nếu không đỡ được quả này thì mình không xứng đáng được đứng trên sân đấu nữa.