HV-07-012 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
3+
0
2+
1
Normal
Năng lực
3:Khi nhân vật này ra sân từ trên tay và có từ 3 Ý Chí trở lên thì tự +2 điểm Đập hoặc Đỡ.

Mô tả

Đập bóng tốt!!