HV-06-015 - Ennoshita Chikara

Ennoshita Chikara
Đội bóng Karasuno Khối Lớp 11
Vị trí Đập biên Độ hiếm Normal
Chỉ số
4
0
3
2
Normal
Năng lực

Mô tả

Đừng nghĩ là tui sẽ ở miết ghế dự bị chứ.