HV-05-033 - Em không ngán mấy cái máy game nữa đâu!!

Em không ngán mấy cái máy game nữa đâu!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Chọn 1 quân Hành Động từ bộ cờ của mình, cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả

Tanaka: “Hinata! Kageyama! Quá đỉnh! Cả mấy anh nữa!! Cảm giác đập bóng kiểu này thật đã…”
Hinata, Kageyama đồng thanh: “Có thế chứứứ!!”
Hinata: “Lần này tụi em đã đền máy game cho anh rồi nha!!”
Nishinoya: “Và anh mày đã đỡ thành công rồi…!!”
Hinata: “Em không ngán mấy cái máy game nữa đâu!!