HV-06-043 - Ê, hai cái đứa kia, bỏ ngay cái mặt bồ tát đó đi!!

Ê, hai cái đứa kia, bỏ ngay cái mặt bồ tát đó đi!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐậpSấm
3 : Được phép đặt toàn bộ cờ trên tay vào khu vực Loại Bỏ rồi cầu nguyện để cộng loại điểm bất kì cho 1 nhân vật "Tanaka Ryunosuke" hoặc "Nishinoya Yu" trên sân mình với số điểm bằng số quân đã đặt vào khu vực Loại Bỏ. Sau đó, nếu nhân vật đó có từ 3 Ý Chí trở lên, thu hồi lên tay tối đa 2 quân Nhân Vật trường Karasuno từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Ê, hai cái đứa kia, bỏ ngay cái mặt bồ tát đó đi!!