HV-07-045 - Dù có là ai thì tôi cũng chấp hết.

Dù có là ai thì tôi cũng chấp hết.
Đội bóng Aobajosai, Công nghệ Date, Fukurodani Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnĐậpChặnSấm
+1 điểm bất kỳ cho 1 nhân vật trên sân mình. Hoặc nếu trên sân mình có nhân vật "Ushijima Wakatoshi" với 3 Ý Chí trở lên thì + 2 điểm bất kỳ cho 1 nhân vật trên sân mình.

Mô tả

Dù có là ai thì tôi cũng chấp hết.