HV-10-034 - Dù chỉ là sinh hoạt CLB…

Dù chỉ là sinh hoạt CLB…
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ChặnSấm
+2 điểm Chặn cho 1 nhân vật "Tsukishima Kei" trên sân mình. Nếu trên sân mình có nhân vật Đỡ Bóng trường Karasuno với 3 Ý Chí trở lên, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương chỉ Đỡ Bóng thành công với điểm Đỡ từ 8 trở lên.

Mô tả