HV-10-052 - Đội mình chắc chắn sẽ mạnh hơn nhờ có em.

Đội mình chắc chắn sẽ mạnh hơn nhờ có em.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Chuyền
+1 điểm Chuyền cho nhân vật Chuyền Bóng trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Kozume Kenma", được phép chọn tối đa 1 quân "Kuroo Tetsuro" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ.

Mô tả