HV-08-051 - Đội cổ vũ gia đình nhà Nakashima

Đội cổ vũ gia đình nhà Nakashima
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Đặt quân này vào khu vực Cổ Động giúp người chơi tin rằng tiếng cỗ vũ đồng điệu sẽ khiến đối phương phải ganh tỵ.

Mô tả

HÚ DÈ!HÚ DÈ! TAKERU!
HÚ DÈ!HÚ DÈ! WAKUNAN! Ố Ồ Ô!!