HV-06-053 - Đấy sẽ là lúc cậu gắn kết đời mình với môn bóng chuyền.

Đấy sẽ là lúc cậu gắn kết đời mình với môn bóng chuyền.
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ĐậpChặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, +1 điểm Đập hoặc +2 điểm Chặn cho 1 nhân vật "Tsukishima Kei" hoặc "Bokuto Kotaro" trên sân mình.

Mô tả

Đấy sẽ là lúc cậu gắn kết đời mình với môn bóng chuyền.