HVD-02-006 - Đây chính là ý nghĩa của kết nối.

Đây chính là ý nghĩa của kết nối.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Starter Normal
Chỉ số
Năng lực
Đỡ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nâng điểm Đỡ của 1 nhân vật trường Nekoma trên sân mình thành 5 hoặc nâng điểm Đỡ của 1 nhân vật trường Nekoma có điểm Đỡ từ 5 trở lên trên sân mình thành 7.

Mô tả