HV-09-068 - Đây chính là tường chắn 3 người mạnh nhất toàn tỉnh!!

Đây chính là tường chắn 3 người mạnh nhất toàn tỉnh!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
Chặn
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, nếu khu vực Chặn Bóng trên sân mình có "Aone Takanobu", "Futakuchi Kenji" và "Koganegawa Kanji", ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đỡ Bóng của đối phương đều bị -4 điểm Đỡ khi ra sân.

Mô tả

Đây chính là tường chắn 3 người mạnh nhất toàn tỉnh!!