HV-07-053 - CLB Bóng chuyền trường Công nghệ Date

CLB Bóng chuyền trường Công nghệ Date
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
Cổ động
Khi đặt quân này vào khu vực Cổ Động giúp người chơi tin rằng có thể khiến đối phương đau hết cả đầu.

Mô tả