HV-06-060 - CLB Bóng chuyền nữ trường Karasuno

CLB Bóng chuyền nữ trường Karasuno
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Rare
Năng lực
Michimiya「Đừng từ bỏ dù là giây phút cuối cùng!」

Mô tả

Michimiya「Đừng từ bỏ dù là giây phút cuối cùng!」