HV-09-061 - Chuyền qua đây điiiiiiii!!

Chuyền qua đây điiiiiiii!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ĐậpSấm
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập trường Nekoma trên sân mình. Nếu nhân vật đó là "Haiba Lev" và có từ 3 Ý Chí trở lên, rút 1 quân từ bộ cờ, ở lượt tiếp theo của đối phương, đối phương không được đưa ra nhân vật Chặn Bóng.

Mô tả

Chuyền qua đây điiiiiiii!!