HV-10-038 - Chuyền hết bóng cho anh.

Chuyền hết bóng cho anh.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Rare
Chỉ số
Năng lực
ChuyềnĐậpSấm
+1 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Shiratorizawa trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó có từ 3 Ý Chí trở lên, đặt tối đa 1 Ý Chí của 1 nhân vật trên sân đối phương vào khu vực Loại Bỏ.

Mô tả