HV-09-059 - Chúng ta sẽ không thua đâu.

Chúng ta sẽ không thua đâu.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
ĐỡChuyềnĐập
+2 điểm Đỡ hoặc +1 điểm Chuyền hoặc +1 điểm Đập cho 1 nhân vật lớp 12 trường Karasuno trên sân mình. Sau đó, nếu mình còn từ 1 quân Hiệp Đấu trở xuống, rút 1 quân từ bộ cờ.

Mô tả

Chúng ta sẽ không thua đâu.