HV-05-046 - Chỉ có một lựa chọn duy nhất.

Chỉ có một lựa chọn duy nhất.
Đội bóng Aobajosai Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
ChặnÝ Chí
4 : Ở lượt tiếp theo của đối phương, mỗi nhân vật Đỡ Bóng đều bị -2 điểm Đỡ khi ra sân. Hoặc được phép sử dụng tổng cộng 4 Ý Chí của 1 hoặc nhiều nhân vật trường Aobajosai trên sân mình để -4 điểm Đỡ.-

Mô tả

Chỉ có một lựa chọn duy nhất.