HV-11-033 - Chết tiệt! Anh ta quá giỏi…!!!

Chết tiệt! Anh ta quá giỏi…!!!
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Đập
+1 điểm Đập cho nhân vật Đập Bóng trường Shiratorizawa trên sân mình. Sau đó, nếu nhân vật đó là "Ushijima Wakatoshi", ở lượt tiếp theo của đối phương, ngoại trừ khu vực Chuyền Bóng, đối phương không được phép đưa ra nhân vật CG từ trên tay.

Mô tả

Chết tiệt! Anh ta quá giỏi…!!!