HV-06-045 - Chào mừng đến với CLB bóng chuyền Karasuno!!

Chào mừng đến với CLB bóng chuyền Karasuno!!
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm
Chỉ số
Năng lực
ĐỡĐậpChặn
Được phép chọn 3 quân Nhân Vật trường Karasuno khác tên nhau từ trên tay cho đối phương xem để +2 điểm bất kì cho 1 nhân vật trường Karasuno trên sân mình.

Mô tả

Chào mừng đến với CLB bóng chuyền Karasuno!!