HV-05-026 - Chào buổi…sáng!?

Chào buổi…sáng!?
Đội bóng Karasuno Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Rút 1 quân từ bộ cờ. Sau đó, được phép thu hồi lên tay 1 quân “Tanaka Ryunosuke” từ khu vực Loại Bỏ của mình.

Mô tả

Tanaka: “Chào buổi… sáng!?”
Nishinoya: “Tới rồi hả… Ryu…”
Tanaka: “Ế, tụi mày bị sao vậy? Chưa tới giờ tập mà!?”
Hinata: “Anh Tanaka, nhờ anh mà tụi em hiểu ra rồi!! Vì là CLB bóng chuyền, tụi em sẽ đền bù cho anh bằng bóng chuyền nha!!”