HV-11-028 - Cậu ta đã ở đây rồi.

Cậu ta đã ở đây rồi.
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Normal
Chỉ số
Năng lực
Đập
Được phép chọn tối đa 1 quân "Hinata Shoyo" từ bộ cờ cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ. Sau đó, đưa 1 quân "Hinata Shoyo" từ trên tay ra khu vực Đập Bóng, +1 điểm Đập cho nhân vật đó.

Mô tả

Cậu ta đã ở đây rồi.