HV-02-049 - Cậu ta cười ư…

Cậu ta cười ư…
Đội bóng Khối
Vị trí Độ hiếm Super
Chỉ số
Năng lực
Rút cờ
Chọn 1 quân Hành Động từ bộ cờ, đưa cho đối phương xem rồi thêm lên tay. Xáo lại bộ cờ

Mô tả